هدر سایت
- -

اهمیت تعداد و نوع مدولاسیون

تعداد و نوع مدولاسیون در تنغیم اثر مستقیم می گذارد و لازم است در تلاوت از سه مدل مدولاسیون استفاده شود:

الف): مدولاسیون از نوع تغییر پرده صوتی

ب): مدولاسیون از نوع تغییر ملودی (هم عرض)

ج): مدولاسیون از نوع تعییر پرده صوتی و تغییر ملودی

 

 


برچسب‌ها:,