هدر سایت
- -

اهمیت سرعت کند، متوسط و تند در انعطاف صدا

یک قاری ماهر باید بتواند هر سه سرعت کند، متوسط و تند در انعطاف صدا را اجرا کند تا دارای قدرت تنغیم مناسب باشد.

 


برچسب‌ها:,