هدر سایت
- -

اهمیت شناخت دانگ های صوتی

مهمترین مسئله تسلط بر علم لحن، شناخت مسئله دانگ های صوتی و فواصل صوتی بین آنها می باشد. همانطور که می دانید در موسیقی عربی دانگ را با عنوان جنس می شناسند. لذا مقامات در قالب اتصال اجناس موسیقایی معرفی می شوند. به طور کلی مقامات موسیقایی تلاوت از کنار هم قرار گرفتن اجناس موسیقایی تشکیل می شود که این مسئله در کیفیت تلاوت تأثیرگذار می باشد. دانگ درحقیقت همان چهار یا پنج نتی هستند كه با فاصله‌های مشخصی به دنبال هم قرار می‌گیرند


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید