یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

اهمیت فن تفصیل نغمی

پردازش لحنی و تنغیم در یک مقام برای نشان دادن قسمت ها و فضاهای طنینی مختلف آن تحت عنوان فن تفصیل لحنی شناخته می شود.