یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

اهمیت و توجه به قسمت های شاخص صدا

محمد کاکاوند

اهمیت و توجه به قسمت های شاخص صدا

مطرح شده در تلاوت یکی از عزیزان مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵