جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

اهیمت بکارگیری تحریرها

بکارگیری تحریرها در تلاوت موجب ایجاد جذابیت و شور خواهد شد.