هدر سایت
- -

ایجاد حالت اعتماد در ذهن شنونده

کیفیت اجرا باید به شکلی باشد که در ذهن شنونده حالت اعتماد ایجاد کند و این موضوع از استعاذه تلاوت آغاز می شود. از جمله مواردی که موجب ایجاد حالت اعتماد در ذهن می شود، انتخاب پرده صوتی مناسب و جذاب است.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید