یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

بخش های متشکله لحن

لحن از سه بخش لفظ، حال و حس و نغمه تشکیل شده است. هرآن چیزی که متعلق به لفظ است در لام لحن، هر آن چیزی که تحت عنوان حس، حال، حلاوت و … شناخته می شود در حاء لحن و هر آن چیزی که در نغمه ارائه می شود، در نون لحن قرار گرفته است.