یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

بهترین ادوات تحریر

بهترین ادوات تحریر، حروف مدی و سپس موارد کشش صدا از جمله غنه و اخفاء می باشند.