یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

بهترین راه فراگیری نغمات

 

بهترین راه و مرحله فراگیری نغمات تلاوت، مرحله تقلید می باشد. در مرحله تقلید، قاری به علت حفظ قطعات و نمونه های مختلف لحنی قادر به فراگیری نغمات می باشد. تعلیم دیدن نغمات از راه هایی به جز راه مذکور، سخت و زمانبر می باشد.