هدر سایت
- -

بهره گیری از توانمندی های صوتی

در بهره گیری از توانمندی های صوتی ابتدا باید در وحله اول به دو مقوله مهم توجه گردد:

الف): شناخت منطقه امن صدا، تثبیت آن و تسلط بر آن

ب): با نظارت استاد و با بهره گیری از روش صحیح و به جهت رشد صدا، باید با شیب ملایم از منطقه امن صدا خارج شد تا سایر توانمندی های صوتی، کشف و آشکار گردد. برای مثال کسیکه مدتی با روش ۱۱ درجه ای تلاوت می کرده است لازم است پس از مدتی از روش ۱۲ یا ۱۳ درجه ای استفاده کند.