بُحَّةُ الصوت

بحه الصوت نوعی ایجاد حالت گرفتگی در صداست که همراه با کنترل و تکنیک باشد. مانند صدای استاد مصطفی اسماعیل، احمد شبیب.

نظرات بسته شده است.