جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

تثبیت ردیف لحنی

تثبیت ردیف لحنی از مؤلفات مهم ارتقاء کیفیت تلحین می باشد.