یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

تشریح چهار مهارت صوتی {تحریر – ویبراسیون – گزش – گلیساندو}

محمد کاکاوند

تشریح چهار مهارت صوتی {تحریر – ویبراسیون – گزش – گلیساندو}

مطرح شده در جلسه ۳۰ مرداد ماه مجمع قاریان قرآن کریم