تعدادی از عناصر زیبایی در یک اثر موسیقایی

در یک اثر موسیقایی عناصر متعددی باید وجود داشته باشد تا زیبایی ایجاد کند. یک اثر موسیقایی بر اساس مؤلفات زیبایی شناسی مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزشگذاری می شود. مواردی متعددی در این خصوص وجود دارد که در اینجا به مهمترین موضوعات آن اشاره می شود:

تحرک – تنوع – ترادف – مفاجئه – تحریر – مدولاسیون – تزئین – دقت – توازن – هماهنگی – خلاقیت – ظرافت – آرامش – تکرار – موزیکالیته – سونوریته – وحدت – تعادل – بافت – ایده – ارتجال – سمانتیک – استتیک – مهارت – سرعت – بصمه یا امضاء – کادانس – آرتیکولاسیون – قرینه سازی – کلاژ – رشاقه – تعریج – هارمونیزه – سکانس – مساحت – تنغیم – قدرت – شجی – لهجه و بیان – تطویع – سونور – انگاره – خصوب – مقاومت – اقتران – بیان – تقنیه و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *