دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

تعریف انعطاف در صوت

قدرت انتقال از درجه ای (صدا) به درجه ای دیگر را انعطاف می گویند. این انتقال صدا به اشکال مختلف صورت می گیرد که یکی از موارد آن تحریر است. تحریر از پارامترهای مهم انعطاف صوت محسوب می شود.