جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

تعریف اکتاو

گستره صوتی شامل هشت نت که در آن، نت هشتم تکرار همان نت اول است.