جمعه, ۶ خرداد , ۱۴۰۱ - الجمعة 26 شوال 1443 - Friday, 27 May , 2022

تعریف بسامد صدا

تعداد لرزش های هر صدایی در یک ثانیه  را، بسامد می‌گویند. بسامدهای قابل دریافت با گوش انسان از ۲۰ بار در ثانیه  آغاز می‌شود و تا ۲۰۰۰۰ بار در ثانیه هم می‌رسد. البته این محدوده مربوط  به یک گوش کاملاً سالم است و گوش اغلب انسان ها به‌ ویژه در سنین بالا کمتر  از این محدوده را می‌شنود. واحد شمارش بسامد به احترام هرتز دانشمند  آلمانی با نام وی بیان می‌شود و با حروف اختصاری Hz نشان می‌دهند. برای  مثال وقتی صحبت از بسامد یک صدا با مقدار ۴۴۰Hz می شود، یعنی لرزش های  ایجاد شده بوسیله‌ی آن صدا، ۴۴۰ بار در هر ثانیه است. اگر بسامد صدایی  پایین باشد، می‌گوییم آن صدا بم و اگر بسامدش بالا برود، آنگاه می‌گوییم  صدا زیر شده است.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید