تعریف بسامد صدا

تعداد لرزش های هر صدایی در یك ثانیه  را، بسامد می‌گویند. بسامدهای قابل دریافت با گوش انسان از 20 بار در ثانیه  آغاز می‌شود و تا 20000 بار در ثانیه هم می‌رسد. البته این محدوده مربوط  به یك گوش كاملاً سالم است و گوش اغلب انسان ها به‌ ویژه در سنین بالا كمتر  از این محدوده را می‌شنود. واحد شمارش بسامد به احترام هرتز دانشمند  آلمانی با نام وی بیان می‌شود و با حروف اختصاری Hz نشان می‌دهند. برای  مثال وقتی صحبت از بسامد یک صدا با مقدار 440Hz می شود، یعنی لرزش های  ایجاد شده بوسیله‌ی آن صدا، 440 بار در هر ثانیه است. اگر بسامد صدایی  پایین باشد، می‌گوییم آن صدا بم و اگر بسامدش بالا برود، آنگاه می‌گوییم  صدا زیر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *