یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

تعریف تفصیل نغمی

تفصیل نغمی عبارت است از پردازش موسیقایی و ایجاد تحرکات لحنی در اجرای ملودی. تفصیل نغمی به صور مختلفی انجام می شود. برای مثال استفاده از فنون زیر:

۱ – فن تکرار

۲ – ایجاد موالکه در صوت

۳ – استفاده از قفلات متنوع

۴ – ایجاد تحویلات نغمی

۵ – استفاده از فنون صوتی مانند خفض الصوت، فتح الصوت، تغنین

۶ – ایجاد مد لحنی

و ……