جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

تعریف قفله کامله

قفله کامله به قفله ای گفته می شود که انتظار موسیقایی مستمع برآورده می شود.