دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

تعریف و صور انعطاف صدا

قدرت انتقال از یک نت به نتی دیگر را قدرت انعطاف می گویند. قدرت انتقال به صورت های لگاتو، استگاتو، تحریرهای بالارونده و پایین رونده و یا تغییر اکتاو صورت می گیرد.