تقلید از حالات صدا و تکنیک های صوتی

از مسائل بسیار مهمی که در دوره تقلید باید مورد توجه قرار گیرد، تقلید از حالات صدا و تکنیک های صوتی است. تقلید از این مؤلفه مهم موجب شبیه شدن قطعه و موسیقایی شدن صدا خواهد شد.

نظرات بسته شده است.