تقلید عینی و غیرعینی

تقلید در هنرهای سازی و آوازی با دو عنوان تقلید عینی و غیرعینی شناخته می شود. تقلید عینی همان اجرای دقیق و شبیه قطعه است که هیچگونه دخل و تصرفی در کار اتفاق نمی افتد و تقلید غیرعینی که در موسیقی غالباً با عنوان فوگ شناخته می شود. در فوگ، ملودی ثابت است اما تنظیم و درجه تونیک ملودی با قطعه اصلی متفاوت است. در فوگ، سوژه موسیقایی وجود دارد که مقلد بر اساس توانمندی خود، آن سوژه موسیقایی را عیناً در جای دیگر اجرا می کند.

نظرات بسته شده است.