یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

تلوین النغمی

انتقال از جنسی به جنس دیگر یا انتقال از غمازی به غماز دیگر تحت عنوان مسئله تلوین النغمی شناخته می شود.