هدر سایت
- -

تلوین

اتصال ردیف های درون یک مقام با یکدیگر یا اتصال ردیف های یک مقام با مقام دیگر تحت عنوان تلوین شناخته می شود. تلوین از ابزارهای مدولاسیون نیز محسوب می شود.

 


برچسب‌ها:,