تمبر، رنگ، رنین و شیوش

وجه تمایز دو نت هم شدت که از دو منبع متفاوت تولید می شود را طنین صدا می گویند. طنین با عناوین دیگری همچون تمبر، رنگ، رنین و شیوش نیز شناخته می شود. طنین متشکل از شدت + ارتفاع است. میزان کیفیت شدت و ارتفاع صدا باعث تغییر و تنوع در طنین های مختلف می گردد.

نظرات بسته شده است.