جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

توجه به ترگیب سبکها

ترکیب سبکها است که موجب ارتقاء کیفیت تنغیم در تلاوت می شود. در واقع یکی از راه های ارتقاء تلحین و تنغیم از راه ترکیب سبکها می باشد.