دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

توجه به سه مؤلفه انعطاف، ارتفاع و قدرت تحریر

در تعلیم مهارتهای صوتی به اشخاص باید به سه مؤلفه انعطاف، ارتفاع و قدرت تحریر توجه گردد زیرا کلیه مهارتهای تنغیمی بر اساس این سه مؤلفه انتخاب، تنظیم و اجرا می گردد.