سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

توجه به مدود منفصل در تنغیم

به لحاظ ارتقاء قدرت تنغیمی باید تمام مدود منفصل کشیده شده و روی کشش آنها کارهای لحنی انجام داد.