هدر سایت
- -

توجه به همگونی ترکیبات

 

در اجرای ترکیبات لحنی نباید ناهمگونی وجود داشته باشد. ایجاد ناهمگونی باعث افت کیفیت تلاوت خواهد شد.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید