جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

توضیحاتی در مورد تکنیکهای لحنی

توضیحات در مورد تکنیکهای لحنی:

۱- تکنیکهای لحنی به خودی خود نه تنها زیبایی ندارند بلکه موارد منفی (موجب تنافر)‌ نیز هستند، این قاری است که بااستفاده صحیح و بجا در تلاوت آنها را زیبا میکند. مثلادر تکنیک تغنین یا خفض الصوت اساسا تلاوت غنوی قاری اصلا زیبا نیست، بلکه استفاده صحیح و بجای قاری موجب زیبایی و بجایی این تکنیک می شود.
۲- در اجرای این تکنیک ها باید تمرین فراوان صورت پذیرد تا بتوان با اجرای بجای آنها بر کیفیت تلاوت افزود.
۳- یک قاری ممتاز باید از همه این تکنیکها در تلاوتهایش مشاهده شود.
۴- تکنیک قطع النغم معمولا در سیلاب و تک بخش پایانی تلاوت کاربرد دارد.  مانند الم یک نطفه  و مشخصا  کلمه   فه در پایان این کلمه


Scroll Up