یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

توضیحاتی در خصوص تحریر در طول و عرض صدا

محمد کاکاوند

توضیحاتی در خصوص تحریر در طول و عرض صدا

مطرح شده در جلسه مجمع قاریان قرآن کریم