یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

توضیحاتی در خصوص ردیف مقامی و ردیف نغماتی

محمد کاکاوند

توضیحاتی در خصوص ردیف مقامی و ردیف نغماتی

مطرح شده در جلسه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۴