جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

توضیحی مختصر در خصوص ظرفیت تنغیمی

توضیحی مختصر در خصوص ظرفیت تنغیمی

 

مطرح شده در دوره مهندسی تلاوت – دانشگاه تهران