جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

توضیحی مختصر در خصوص فن وقف در تلاوت

توضیحی مختصر در خصوص فن وقف در تلاوت

مطرح شده در جلسه ۱۸ خرداد مجمع قاریان قرآن کریم