جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

توضیح تکنیک قطع النغم

تکنیک قطع النغم: در این تکنیک روی بخشهای پایانی تلاوت صوت قطع می شود و به یک باره ملودی و امتداد صوتی قطع می گردد. این تکنیک می تواند با رعایت ظرافتهایی در بین تلاوت هم بیاید منتها با رعایت اینکه اگر در اثر عدم مراقبت تشدید شود حالت تکنیک سکت را پیدا می کند و صحیح نیست.