هدر سایت
- -

جنبه اِخباری اصوات

در استفاده از صدای بم باید به کاربری اِخباری آن توجه کرد و این مسئله از موضوعات فن تعبیرات در تلاوت محسوب می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید