چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ - الأربعاء 7 ذو القعدة 1442 - Wednesday, 16 June , 2021

حداقل کسب نمرات برای مسابقات کشوری

? افرادی که بر اساس درصدهای زیر، نمرات زیر را کسب کنند می توانند در سطح کشور مطرح شوند. افرادی که کمتر از این نمرات را کسب نمایند در سطح استان و یا شهرستان مطرح می گردند:

? نمره صوت (۲۰) – حداقل ۸۵ درصد نمره صوت = ۱۷

? نمره لحن (۳۰) – حداقل ۸۵ درصد نمره لحن = ۲۵ الی ۲۶

? نمره تجوید (۳۵) – حداقل ۹۰ درصد نمره تجوید = ۳۱ الی ۳۲

? نمره وقف و ابتدا (۱۵) – حداقل ۹۴ الی ۹۵ درصد نمره وقف و ابتدا =  ۱۴ الی ۱۴/۵


Scroll Up