یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

حذف هرگونه حرکت اضافی در تلاوت

هرگونه حرکت اضافی در تلاوت که موجب توجه مستمعین به آن حرکت شود، جزو جوانب منفی محسوب می گردد.