هدر سایت
- -

حذف هرگونه حرکت اضافی در تلاوت

هرگونه حرکت اضافی در تلاوت که موجب توجه مستمعین به آن حرکت شود، جزو جوانب منفی محسوب می گردد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید