یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

حرف راء دارای صفت رخوت است

حرف راء از حروف رخوت است. در رخوت، هوا در محل تولید حرف قرار می گیرد و به آرامی خارج می شود. اگر محبوس شود، حرف مزبور از حروف شدت است.