حرکت های بالارونده و پایین رونده ردیف های لحنی

از جمله مواردی که در کنترل طنین صدا نقش مهمی دارد، شناخت حرکت های بالارونده و پایین رونده ردیف های لحنی است و این موضوع موجب برنامه ریزی بهتر اجرای ردیف ها در تلاوت می شود.

نظرات بسته شده است.