خلاصه درس های استاد موسوی

فهرست مطالب ارائه شده در این جلسه

ارائه نکات تجویدی پیرامون بعضی آیات تلاوت شده

ویژگی های تارهای صوتی

تلاوت اول آیات 12 تا20 سوره فرقان

* اگر با سرعت تند قرائت را شروع کنیم، بهتر است با همان سرعت ادامه دهیم و سرعت را کند نکنیم که  ممکن است موجب کراهت شنونده گردد.

* در آیه 15در کلمه «المتقون» صفت غنه نون فراموش نشود.

* دقت داشته باشید که میزان مد ها به درستی بیاید، حد متوسط برای همه مد ها مناسب است.

* در آیه 20 حرف «ت» در کلمه «أَتَصْبِرونَ» درشت نشود.

تلاوت دوم آیات 21 تا 24

* در آیه 23 در کلمه« فَجَعَلْنه»  همس حرف«ه» بیاید. (حرف «ه» همان بازدم مهموسه است)

*شکل تارهای صوتی به این گونه است که از جلو گردن به هم چسبیده اند و از عقب از هم فاصله دارند(به شکل هفت هستند)، تار صوتی اگر باز باز شود هوا بی صدا بیرون می آید اما اگر تارهای صوتی به هم نزدیک شوند و راه تنگ شود (زمانی که راه عبور تنگ باشد)کمی صدا ایجاد می شود و حرف «ه» در همین جا تشکیل می شود.

* تعریف صوت : تارهایی که به هم نزدیک می شوند(به هم مماس می شوند) به صورت شکاف خطی بین پرده های صوتی لرزش ایجاد می کنند، تا زمانی که لرزش ایجاد نشود (عدم ارتعاش) حرف «ه» تشکیل می شود که حالت همس دارد ولی زمانی که لرزش ایجاد شود و تارها ارتعاش کنند حالت جهر ایجاد می شود.

هر چه تعداد ارتعاشات صوتی کمتر، طول تار صوتی بیشتر است و صدا بم تر می باشد و هر چه تعداد ارتعاشات صوتی بیشتر، طول تار صوتی کمتر است و صدا زیر تر می باشد. پس نتیجه می گیریم ارتفاع صوتی(بمی و زیری) صدا به تعداد ارتعاشات تارهای صوتی و طول تار صوتی بستگی دارد . تعداد ارتعاشات صوتی در زنان وکودکان بیشتر است و طول تارهای صوتی در مردان بیشتر است، تار صوتی هر چقدر نازک تر و ظریفتر باشد تعداد ارتعاشات بیشتر است.

*هر چه میزان نوسان یک تار صوتی بیشتر باشد قدرت صدا بیشتر است.

محمود البناء یکی از قاریانی است که ارتفاع صوتی آن زیاد است یعنی ارتفاع بین بم بم آن تا زیر زیر زیاد است. صدای منشاوی نسبت به عبدالباسط بم تر است اما صدای حصان بم ندارد و صدای زیر قوی دارد.

* سه ویژگی برای تارهای صوتی داریم: ارتفاع، شدت و طنین. ارتفاع، زیری و بمی صداست، شدت، فشار منبع صوتی که به مولکولهای هوا وارد می شود که هر چقدر فشار کم باشد صدا ضعیف تر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *