هدر سایت
- -

خوانش الفاظ در هنرهای آوازی

خوانش الفاظ در هنرهای آوازی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف): لفظ تجویدی که مربوط به موضوعاتی است که موجب زیبایی در صدا می شود

ب): لفظ تنغیمی ای موسیقایی که مربوط به موضوعاتی که موجب زیبایی در ملودی می شود


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید