هدر سایت
- -

خودشناسی صوتی در اجرای تحریرها

اینکه یک خواننده بداند در کجای کلمه از تحریر باید استفاده کند و نوع تحریر خود را متناسب آن انتخاب کند نیازمند خودشناسی صوتی و کسب تجربیات هنری در اجرا است.

 


برچسب‌ها:,