جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

درجه بندی درجات کیفی مهارت های لحنی

درجه بندی درجات کیفی مهارت های لحنی به شرح زیر می باشد:

درجه فوق ممتاز – نمره ۳۰

درجه ممتاز – نمره ۲۷ الی ۲۹/۹۹

درجه عالی – نمره ۲۴ الی ۲۶/۹۹

درجه خوب – نمره ۲۱ الی ۲۳/۹۹

درجه متوسط – نمره ۱۸ الی ۲۰/۹۹

درجه ضعیف – نمره ۱۵ الی ۱۷/۹۹

درجه مبتدی – نمره ۱۲ الی ۱۴/۹۹

درجات مذکور دارای تعاریف و مصادیق متعدد می باشند که باید در جای خود به آنها اشاره نمود.