درجه هفتم بیات

درجه هفتم بیات تحت عنوان بیات کردان شناخته می شود. یکی از ملودی هایی که در قسمت جواب الجواب بیات می توان از آن به عنوان ملودی اوج استفاده کرد، درجه هفتم بیات است که تحت عنوان بیات کردان شناخته می شود. از بیات کردان می توان برای ورود به راست (جواب الجواب) نیز استفاده کرد. از این روش می توان برای مدل های 14 درجه ای نیز استفاده کرد و بجای اجرای جواب الجواب بیات در درجه پانزدهم (محیر)، از این ملودی استفاده کرد.

نظرات بسته شده است.