سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱ - الثلاثاء 16 شوال 1443 - Tuesday, 17 May , 2022

در لحن دو نوع وقف وجود دارد

در لحن دو نوع وقف وجود دارد:

الف): وقف تشویق، معلق یا انتظاری

ب): وقف اشباع یا تام

در وقف تشویق، مستمع انتظاری شنیدن ادامه ملودی را دارد ولی در وقف اشباع، انتظار موسیقایی مستمع جواب داده می شود. هر دو وقف مبتنی بر انواع قفلات لحنی میباشند. چند قفله مهم لحنی به شرح زیر است:

الف): قفله کامله یا اتمامی

اتمام ملودی همراه با اشباع موسیقایی مستمع

ب): قفله نصفه یا انتظاری

عدم اتمام ملودی و همراه با عدم اشباع انتظار موسیقایی مستمع

ج): قفله خادعه یا گول زننده

اجرای ملودی به طوری که مستمع انتظار پایان اجرای ملودی را دارد ناگهان قاری به اجرای ادامه ملودی می پردازد.

د): قفله مفاجئه یا غیرمنتظره


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید