جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

دسته بندی تلاوت به لحاظ اجرا

تلاوتها به لحاظ اجرا به دو دسته تقسیم می شوند:

۱ – تلاوتهایی که در آن قدرت و هیبت صوت جزو رکن آن می باشد مانند استاد عبدالباسط

۲ – تلاوتهایی که تکنیک و ملودی جزو رکن آن می باشد مانند استاد مصطفی اسماعیل