هدر سایت
- -

دو شیوه کلی در تلاوت

هر قاری باید برای اجرای تلاوت خود دو شیوه کلی داشته باشد:

الف): روش لحنی عام که شیوه اصلی تلاوت یک قاری است و همیشه آن را اجرا می کند.

ب): روش لحنی خاص که بر اساس شرایط خاص و طراحی های لحنی اجرا می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید