جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

دو عامل کیفی در اجرای قطعات اوج

در اجرای قطعات اوج دو عامل کیفی بسیار مهم است:

الف): حفظ قدرت تحریر و انعطاف صدا

ب): حفظ طنین صدا